Arabic Verbs

Conjugating Arabic Verbs همThey- نحنWe- انت (جمع)You (p)- هيShe- هوHe- انتYou – انا I – الفعلVerb       مؤنث مذكر     مؤنث مذكر         نفعل     تفعل يفعل     افعل فعل Do   نسوي     تسوي يسوي     اسوي سوى  make   نشتغل     تشتغل يشتغل     اشتغل شغل…